/* hover icons */

[ro] Tamina Lolev, partener Wolfhouse Productions, a fost invitată să lucreze ca lider local cu European Placemaking Network – un grup de profesioniști pasionați să sprijine incluziunea și buna relaționare în mediile urbane pentru orașe mai bune, grup format prin rețele europene precum The City et Eye Level, re:Kreators, New Europe etc. 

În acest context, am aflat că EPN tocmai au lansat Placemaking Week Europe 2019, Valencia, 13-15 iunie! Ne bucurăm foarte tare să facem parte din dezbaterea europeană despre placemaking, un subiect foarte important și pentru orașele din România. Temele festivalului sunt fabuloase: placemaking pentru inovație, birocrație creativă, open source sharing, reziliență, incluziune și orașe pe malul apei. 
În același timp, încurajăm inițiativele de placemaking, administrațiile, activiștii, practicienii și citymakerii români să participe și să aplice cu proiectele lor. Proiectele de regenerare urbană bottom-up incluse ;). Înscrierile se fac până pe 25 februarie aici: https://tinyurl.com/ycmgkd77 
*Termenul de “placemaking” este recunoscut din ce în ce mai mult ca un proces de cooperare pentru îmbunătățirea spațiilor publice, a clădirilor, străzilor și orașelor, proces condus de comunitățile dinamice ale actorilor interesați. Spiritul co-creativ și asumarea colectivă sunt foarte importante în acest proces pentru un rezultat sustenabil și locuri atrăgătoare pentru toți cetățenii. 
** Voi cum ați numi termenul de placemaking în română?
………………………………………………………………….
[en] Tamina Lolev, Wolfhouse partner, was invited to work as a local leader with the European Placemaking Network – a group of professionals passionate about supporting inclusion and good urban networking for the best cities, a group formed through European networks such as The City at Eye Level, re: Creators, New Europe, etc.
In this context, EPN has launched Placemaking Week Europe 2019, in Valencia, on June 13-15! We are very happy to be part of the European debate on placemaking, a very important topic for Romanian cities as well. The themes of the festival are fabulous: work for innovation, creative bureaucracy, open source sharing, resilience, inclusion, and cities on the waterfront.
At the same time, we encourage placemaking initiatives, public administrations, activists, practitioners and Romanian citizens to participate and apply with their projects. Bottom-up urban regeneration projects including ;). 
Entries are open until February 25th by completing this form: https://tinyurl.com/ycmgkd77
* Placemaking is increasingly recognized as the cooperative process improving public spaces, buildings, streets and cities driven by dynamic communities of stakeholders. The co-creative spirit and collective ownership in the placemaking process results in more sustainable outcomes and lovable places for all. To increase the impact of the placemaking movement, Placemaking Week Europe 2019 aims to move beyond the ‘what’ to the ‘how’, and exchange successful strategies, tools, practices and lessons learned.
** How would you call the placement term in Romanian?